Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/fundusze-zewnetrzne/srodki-krajowe/wspolpraca-z-wfosigw/10252,Uporzadkowanie-gospodarki-wodno-sciekowej-na-terenie-Gminy-Lomianki-dofinansowan.html
2022-09-25, 16:27

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 8.262.280,26 zł.


                                                                         

Środa, 24.12.2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.11.2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2207/14 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 08.09.2014 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.

Środa, 24.12.2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.11.2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2207/14, oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 183/14 z dnia 20.11.2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 08.09.2014 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.

Środa, 31.12.2014 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17.12.2014 r. ZWiK w Łomiankach podpisał umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania
pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 9.975.726,00 zł.

Wtorek, 14.04.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14.04.2015 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 312/15, z dnia 24.03.2015, podpisał aneks Nr 01 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.

Piątek, 31.07.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.07.2015 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 1251/15, z dnia 24.06.2015, podpisał aneks Nr 02 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.

Czwartek, 12.11.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.11.2015 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 1841/15, z dnia 08.09.2015, Uchwały Zarządu Funduszu nr 1953/15, z dnia 23.09.2015 oraz Uchwały Zarządu Funduszu nr 2251/15 z dnia 27.10.2015 r oraz protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 27.10.2015r., podpisał aneks Nr 03 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.

Czwartek, 31.03.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.03.2016 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2744/15 z dnia 15.12.2015r. oraz Uchwały Zarządu Funduszu nr 306/16 z dnia 15.03.2016 r., podpisał aneks Nr 04 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki”

Poniedziałek, 05.12.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.12.2016 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2419/16 z dnia 25.10.2016r. oraz Uchwały Rady Nadzorczej Funduszu nr 116/16 z dnia 29.11.2016 r., podpisał aneks Nr 05 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki”

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 8.262.280,26 zł.

 

Opcje strony