Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 5.499.727,00 zł.


                                                                         

Środa, 24.12.2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19.11.2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2221/14 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 08.09.2014 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II”.

Środa, 24.12.2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 19.11.2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2221/14, oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 192/14 z dnia 28.11.2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 08.09.2014 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II”.

Środa, 31.12.2014 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22.12.2014 r. ZWiK w Łomiankach podpisał umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania
pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II”.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 6.111.980,00 zł.

Środa, 08.04.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.04.2015 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 313/15, z dnia 24.03.2015, podpisał aneks Nr 01 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II”.

Wtorek, 24.05.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.05.2016 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 304/16, z dnia 15.03.2016 oraz Uchwały Zarządu Funduszu nr 586/16, z dnia 26.04.2016 oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 9/16, z dnia 05.04.2016 r., podpisał aneks Nr 02 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II”

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 5.499.727,00 zł.

Środa, 16.11.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.11.2016 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2480/16, z dnia 02.11.2016, podpisał aneks Nr 03 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II”.

Opcje strony

do góry