Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.106.583,00 zł


Środa, 24.12.2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.10.2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2000/14,oraz Uchwały Nr 2442/14 Zarządu Funduszu z dnia 09.12.2014 r Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 14.08.2014 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej”.

Środa, 24.12.2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.10.2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2000/14, oraz Uchwały Nr 2442/14 Zarządu Funduszu z dnia 09.12.2014 r. oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 161/14 z dnia 29.10.2014 r., oraz Uchwały Nr 217/14 Rady Nadzorczej z dnia 22.12.2014 r Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 14.08.2014 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej”.

Środa, 31.12.2014 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.12.2014 r. ZWiK w Łomiankach podpisał umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej”.

Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,
w kwocie 1.134.308 zł.

Poniedziałek, 03.08.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 03.08.2015 r. ZWiK w Łomiankach podpisał aneks nr 01 do umowy o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania
pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej”.

Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,
w kwocie 1.106.583,00 zł.

Wtorek, 31.05.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.05.2016 na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 578/16 z dnia 26.04.2016r. podpisał aneks nr 02 do umowy o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Kępie Kiełpińskiej”.

 

Opcje strony

do góry