Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/aktualnosci/14918,Informacja-dla-Mieszkancow-o-prowadzonych-pracach-wod-kan-w-terminie-19122022-31.html
16.06.2024, 19:53

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla Mieszkańców o prowadzonych pracach wod-kan w terminie – 19.12.2022 – 31.12.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w związku z kontynuacją prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej powstaną utrudnienia w ruchu drogowym związane z kolejnym etapami prac na poszczególnych zadaniach.

1.Ulice: Rolnicza, Waligóry, Brzegowa, Wiślana (na odcinku od ul. Łużyckiej do Brzegowej) oraz ul. Armii Poznań 12B-12C oraz 14A-14B, ul. Wspólna 58-58C, ul. Wiklinowa 33-33A oraz 35-35A, ul. Rolnicza 80-80B oraz 78-78A, 140C-140E oraz 142D-142H, Wiślana (dz. nr ew. 166/5, 166/7, 166/6, 166/4 obręb 0024 Łomianki), ul. Wiosenna 12-12C, ul. Agawy 7-7E.

1)W związku z zakończeniem budowy oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zachęcamy Mieszkańców do przyłączenia się nowowybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej,
2)Więcej informacji na stronie www.zwik-lomianki.pl  „Dla Mieszkańców” ”Podłącz się” lub pod numerem telefonu ZWiK: 22 751-35-04 lub 513-181-103.

2.Ul. Łużycka (Wiślana – Kamińskiego)
Inwestycja jest na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania do eksploatacji.

3.Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga oraz Al. Chopina w Łomiankach Dolnych – etap II.
1)ul. Lutosławskiego – budowa przyłączy na sieci kanalizacji sanitarnej – prace są uzależnione od warunków pogodowych 
2)Al. Chopina 36 – 36 p – ze względu na warunki zimowe prace odtworzeniowe zostały wstrzymane 
3)Al. Chopina 90 – 90 k , 92 - 92m i Kościelna Droga 87- 87e - ze względu na warunki zimowe prace odtworzeniowe zostały wstrzymane.

4.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej (na odcinku o ul. Asnyka do ul. Wędkarskiej) 
Ze względu na warunki zimowe prace zostały wstrzymane. Ruch został przywrócony do przejezdności.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Tomasz Czajkowski
16.12.2022

Opcje strony