Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Uchwała Zarządu z dnia 19.12.2022 w sprawie ustalenia cen w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach

Zgodnie z Uchwałą  Zarządu z dnia 19.12.2022 z dniem 02 stycznia 2023r. będą obowiazywać nowe stawki za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach.

Opcje strony

do góry