Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla Mieszkańców o prowadzonych pracach wod-kan w terminie 09.08 – 23.09

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w związku z kontynuacją prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej powstaną utrudnienia w ruchu drogowym związane z kolejnym etapami prac na poszczególnych zadaniach.

 1. Ulica Rolnicza
 1. Kontynuacja prac porządkowych i brukarskich na odcinku już zrealizowanym,
 2. Kontynuacja prac przy budowie odgałęzień bocznych sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na odcinku ul. Rolniczej od nr 515 w kierunku granicy z Gminą Czosnów przy zastosowaniu ruchu wahadłowego
 3. Prace przygotowawcze do odtworzenia nawierzchni na końcowym odcinku w kierunku gminy Czosnów.

Termin planowanych prac, może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Zalecamy korzystanie z dróg poprzecznych dochodzących do ul. Rolniczej, a w przypadku korzystania z ul. Rolniczej przypominamy o konieczności stosowania się od tymczasowej organizacji ruchu.

 1. Ul. Waligóry

Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Mieszkańców zapraszamy do siedziby ZWiK przy ul. Rolniczej 244 w celu rozpoczęcia procedury przyłączania do sieci.

 1. Ul. Brzegowa, Łużycka, Wiślana
 1. Oczekiwanie na pozwolenia na użytkowanie w ul. Brzegowej i ul. Wiślanej
 2. Do wykonania pozostały dwa odcinki sieci kanalizacyjnej przy drzewach uznanych za pomniki przyrody. Odcinki będą mogły być dalej realizowane pod koniec września.

 

 1.  Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Łomianki – etap – I

Zakończono roboty budowlane wraz z odtworzeniem nawierzchni. Oczekiwanie na pozwolenia na użytkowanie.

 1. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga oraz Al. Chopina w Łomiankach Dolnych – etap II.
 1. Al. Chopina 104 – 104 f , 106 - 106 e

Kontynuacja prac przy budowie sieci wodociągowej.  Prace prowadzone są od strony ul. Kościelnej Drogi w kierunku Al. Chopina.

 1. Al. Chopina 36 – 36 p – kontynuacja  prac przy budowie sieci wodociągowej. Prace prowadzone są od strony ul. Kościelnej Drogi w kierunku Al. Chopina
 2. Ul. Kościelna Droga 115- 115 t, 117-117 t – kontynuacja prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej.
 3. Planowane rozpoczęcie prac w ul. Lutosławskiego, Al. Chopina 90 – 90 k , 92-92m i Kościelna Droga 87- 87e

 

 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we fragmencie ulicy Miłej w gminie Łomianki (na odcinku o ul. Asnyka do ul. Wędkarskiej)
 1. W dniu 08.09.2022r. rozpoczęły się prace budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Miłej na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wędkarskiej w Dziekanowie Leśnym.
 2. W tygodniu 37 i 38 prowadzone będą prace od ulicy Wędkarskiej do posesji nr 60 przy ul. Miłej.

 

 1. Przebudowa przewodu tłocznego w ulicy Warszawskiej od ulicy Armii Poznań do ulicy Staszica

Rozpoczęto prace polegające na przebudowie kanalizacji tłocznej w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Konarskiego w kierunku Kiełpina sukcesywnie do ul. . Prace będą realizowane poza jezdnią metodą przewiertu sterowanego. Mieszkańców prosimy o zachowanie ostrożności.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

09.09.2022
fot.: zwik

Opcje strony

do góry