Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/zwik-w-lomiankach-sp-z/wladze/9450,Wladze.html
2023-06-04, 16:33

Władze

ZARZĄD

Tomasz Czajkowski – Prezes Zarządu

 

PROKURENT

Bożena Cholewa

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników :

Burmistrz Łomianek p. Małgorzata Żebrowska - Piotrak

RADA NADZORCZA

Anna Jakubowska                     - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Sylwia Maksim - Wójcicka      - Członek Rady Nadzorczej

Marcin Podsędek                       - Członek Rady Nadzorczej

Opcje strony