Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Władze

ZARZĄD

Tomasz Czajkowski – Prezes Zarządu

 

PROKURENT

Bożena Cholewa

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników :

Burmistrz Łomianek p. Małgorzata Żebrowska - Piotrak

RADA NADZORCZA

Anna Jakubowska                     - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Dariusz Pietrucha                       - Członek Rady Nadzorczej

Marcin Podsędek                       - Członek Rady Nadzorczej

Opcje strony

do góry