Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Władze

ZARZĄD

Tomasz Czajkowski – Prezes Zarządu

Robert Chychłowski – Członek Zarządu

 

PROKURENT

Bożena Cholewa

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników :

Burmistrz Łomianek p. Małgorzata Żebrowska - Piotrak

RADA NADZORCZA

Anna Jakubowska                        - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Sylwia Maksim - Wójcicka         - Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Turek                               - Członek Rady Nadzorczej

Opcje strony

do góry