Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Oferty pracy

ARCHIWALNE OFERTY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi klienta

Miejsce pracy: Łomianki
 

Opis stanowiska:

 • obsługa połączeń przychodzących i wychodzących z Klientami
 • obsługa klientów,
 • przyjmowanie dokumentów składanych w Biurze Obsługi Klienta, prowadzenie ich ewidencji i nadzór nad terminami ich realizacji,
 • rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • obsługa klientów w zakresie wyjaśniania faktur, sprawdzanie zaległości, sald i wpłat,
 • udział w działaniach windykacyjnych i sprzedażowych,
 • obsługa klientów w zakresie zawierania umów na usługi wodociągowe i kanalizacyjne,
 • przyjmowanie reklamacji i sprawna obsługa klientów w tym zakresie,
 • tworzenie i utrzymywanie bazy danych klientów Spółki,
 • udzielanie informacji o warunkach przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łomianki oraz na temat bieżących taryf,
 • przyjmowanie i udzielanie informacji w zakresie ewentualnych awarii sieci oraz terminów ich usuwania,
 • przygotowywanie projektów umów pomiędzy klientami i Spółką na świadczenie usług w zakresie dostarczania wody, odprowadzania ścieków,
 • terminowa i prawidłowa realizacja zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego,

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: minimum średnie i 3 lata doświadczenia lub wyższe i 1 rok doświadczenia wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria sanitarna, ochrona środowiska lub pokrewne będzie atutem),
 • doświadczenie zawodowe w obsłudze telefonicznej klienta,
 • umiejętność współpracy z zespołem,
 • inicjatywa oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • wysoka kultura osobista,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy,
 • sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • zdolności komunikacyjne,
 • staranność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • chęć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych – inicjatywa do uczenia się nowych rzeczy,
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej
 • pracę w pełnym wymiarze w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • stałe godziny pracy: 8:00-16:00, 1 dzień 10:00 – 18:00,
 • duże wsparcie pozostałych pracowników firmy,
 • dofinansowanie do opieki medycznej

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z udokumentowaną praktyką

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest  konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: 

magdalena.szewczyk@zwik-lomianki.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Technicznych

Miejsce pracy: Łomianki

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i przyłączy,
 • współpraca w prowadzeniu ewidencji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (GIS),
 • opracowywanie niezbędnych sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków,
 • współpraca z jednostkami publicznymi w ramach realizowanych zadań oraz z jednostkami obsługi geodezyjnej,
 • udzielanie informacji dotyczących możliwości przyłączania nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • sporządzanie umów inwestycyjnych, umów o wykup w oparciu o zintegrowany program informatyczny,
 • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami i wykonawcami,
 • prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej w zakresie uzyskiwania zezwoleń, decyzji itp.,
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej w części technicznej,
 • pomoc w przygotowywaniu zadań budowlanych i projektowych do realizacji oraz ich bieżąca obsługa w trakcie realizacji,
 • sporządzanie zestawień i raportów związanych z działalnością ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, inżynieria sanitarna, ochrona środowiska lub pokrewne),
 • doświadczenie poparte 3 letnią praktyką w zawodzie,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność, dyspozycyjność, dokładność, punktualność,
 • prawo jazdy kategorii B (czynne),
 • inicjatywa oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • chęć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych – inicjatywa do uczenia się nowych rzeczy,
 • biegła obsługa programów MS OFFICE,
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane, znajomość programu AutoCad i programów do kosztorysowania.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w pełnym wymiarze w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • praca stacjonarna i w terenie na obszarze gminy,
 • stałe godziny pracy: 8:00-16:00, 1 dzień 10:00 – 18:00,
 • duże wsparcie pozostałych pracowników firmy,
 • dofinansowanie do opieki medycznej,
 • możliwość dalszego rozwoju.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z udokumentowaną praktyką

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest  konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji

na adres mailowy zwik@zwik-lomianki.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Elektromonter

Miejsce pracy: Łomianki

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługę i eksploatacja szaf sterowniczych przepompowni ścieków, stacji SUW
  i oczyszczalni ścieków,
 • Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwowanie oraz dokonywanie drobnych napraw lub wprowadzanie usprawnień instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Montaż instalacji elektrycznych na obiektach zakładu,
 • Pomiary elektryczne na urządzeniach i obiektach zakładu,
 • Pomiary, próby aparatury, urządzeń i instalacji na urządzeniach zakładu.

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne: średnie lub zawodowe (elektryk, elektromonter, automatyk, mechatronik lub pokrewne) – niekonieczne liczy się wiedza i umiejętności praktyczne.
 • Doświadczenie praktyczne przy pracach elektrycznych.
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność , dyspozycyjność, dokładność, punktualność.
 • Prawo jazdy kategorii B (czynne).
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Chęć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych – inicjatywa do uczenia się nowych rzeczy.

Dodatkowym atutem będą:

 • uprawnienia SEP E1 do 1kV / uprawnienia kontrolno-pomiarowe, również w kategorii D1)
 • wiedza z zakresu podstaw automatyki i elektroniki.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w pełnym wymiarze w firmie o stabilnej pozycji na rynku.
 • Praca stacjonarna i w terenie na obszarze gminy
 • Stałe godziny pracy:7:00-15:00
 • Duże wsparcie pozostałych pracowników firmy,
 • Dofinansowanie do opieki medycznej.

Wymagane dokumenty:

 • CV

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest  konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji

na adres mailowy zwik@zwik-lomianki.pl

 

Opcje strony

do góry