Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

„Opracowanie dokumentacji środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby wykonania budowy kompostowni jako instalacji do odzysku odpadów organicznych na działkach 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691 obręb Łomianki Dolne., gmina Łomianki” - Nr sprawy ZWIK/31/09/2020.

PRZETARGI OGŁASZANE W 2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PZP

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki, jako Zamawiający, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na


Opracowanie dokumentacji środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby wykonania budowy kompostowni jako instalacji do odzysku odpadów organicznych na działkach 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691 obręb Łomianki Dolne., gmina Łomianki” - Nr sprawy ZWIK/31/09/2020.

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) „ Ustawy nie stosuje się do: zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro”.

 

 

Pliki do pobrania:

 

  • ZAPYTANIE CENOWE – plik w pdf
  • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA CENOWEGO – FORMULARZ OFERTOWY – plik w word
  • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA CENOWEGO – WZÓR UMOWY – plik w word

Opcje strony

do góry