Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga – Etap 1

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 350 000 euro zgodnie z art. 39, 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) na:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga – Etap 1” nr sprawy JRP/ZWIK/ZP/PN/08/02/2020

 

Pliki do pobrania: 

  

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: c56578d7-2d9d-425c-b2ae-40efd43bfe27

 

KLUCZ PUBLICZNY: - plik do pobrania 

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe –plik do pobrania 

2.     SIWZ –plik do pobrania

3.     JEDZ - ESPD -plik do pobrania

4.     Załączniki w wersji WORD do edycji ( OD 1 do 11 BEZ 2)  

 

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Wykonawcy - plik do pobrania                      

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych - plik do pobrania

Załącznik nr 4 – Wykaz osób - plik do pobrania

Załącznik nr 5 – Oświadczenie nr 2 - plik do pobrania

Załącznik nr 6 – Oświadczenie nr 3 - plik do pobrania

Załącznik nr 7 – Pełnomocnictwo – wzór do ewentualnego wykorzystania - plik do pobrania

Załącznik nr 8 – Oświadczenie nr 4 - plik do pobrania

Załącznik nr 9 – Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa - plik do pobrania

Załącznik nr 10  - Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna - plik do pobrania

Załącznik nr 11 – Tabela równoważności - plik do pobrania

 

Załącznik Nr 12: - Projekt budowlany: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościelna Droga, Wiślana część 1, drogi dojazdowe do ul. Chopina, drogi dojazdowe do ul. Kościelna Droga, Lutosławskiego, Paderewskiego, Elsnera, Kamińskiego cz. I, Bogusławskiego, Niemena, Bacewicz, Moniuszki, Vivaldiego, Kilara, w Łomiankach dla zasilenia w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych – część 1”. Rzeszów, 12.06.2018 r. TOM I, II i III - plik do pobrania 

 

 Załącznik Nr 13: Projekt budowlany „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościelna Droga, Wiślana część 1, drogi dojazdowe do ul. Chopina, drogi dojazdowe do ul. Kościelna Droga, Lutosławskiego, Paderewskiego, Elsnera, Kamińskiego cz. I, Bogusławskiego, Niemena, Bacewicz, Moniuszki, Vivaldiego, Kilara, w Łomiankach dla zasilenia w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych – część 2”. Rzeszów, 24.01.2018 r. TOM I i II - plik do pobrania

 

 Załącznik Nr 14: Projekt budowlany: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościelna Droga, Wiślana część 1, drogi dojazdowe do ul. Chopina, drogi dojazdowe do ul. Kościelna Droga, Lutosławskiego, Paderewskiego, Elsnera, Kamińskiego cz. I, Bogusławskiego, Niemena, Bacewicz, Moniuszki, Vivaldiego, Kilara, w Łomiankach dla zasilenia w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych – część 1” – branża elektryczna - 12.06.2018 r. - plik do pobrania

 

 Załącznik Nr 15: Projekt wykonawczy „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościelna Droga, Wiślana część 1, drogi dojazdowe do ul. Chopina, drogi dojazdowe do ul. Kościelna Droga, Lutosławskiego, Paderewskiego, Elsnera, Kamińskiego cz. I, Bogusławskiego, Niemena, Bacewicz, Moniuszki, Vivaldiego, Kilara, w Łomiankach dla zasilenia w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych – część 1”. Rzeszów, 19.10.2017 r. TOM I i II - plik do pobrania

 

Załącznik Nr 16: Projekt wykonawczy „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kościelna Droga, Wiślana część 1, drogi dojazdowe do ul. Chopina, drogi dojazdowe do ul. Kościelna Droga, Lutosławskiego, Paderewskiego, Elsnera, Kamińskiego cz. I, Bogusławskiego, Niemena, Bacewicz, Moniuszki, Vivaldiego, Kilara, w Łomiankach dla zasilenia w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych – część 2”. Rzeszów, 24.01.2018 r. TOM I i II - plik do pobrania

 

Załącznik Nr 17: Warunki Burmistrza Łomianek dotyczące odtworzenia nawierzchni po przeprowadzonych robotach wodociągowo – kanalizacyjnych (pismo RI.7230.2.243.17 z dnia 18.12.2016 r.) oraz warunki odtworzenia ZDP  - plik do pobrania

 

Załącznik Nr 18: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., 10.01.2019 r.  - plik do pobrania

 

Załącznik Nr 19 : Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 267/2019 z dnia 25.02.2019 r. - plik do pobrania

 

 Załącznik Nr 20: Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 626/2018 z dnia 15.05.2018 r. - plik do pobrania

 

Załącznik Nr 21: Geotechniczne warunki posadowienia dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w gminie Łomianki. Część III. Maj 2017 r. - plik do pobrania 

 

5. ODPOWIEDZI NA PYTANIA (1-37)plik w pobrania

 

6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTplik do pobrania

7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ plik do pobrania

 

Opcje strony

do góry