Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/przetargi/przetargi-oglaszane-w-r-5/11307,DOSTAWA-OBUWIA-ORAZ-UBRAN-ROBOCZYCH-DLA-ZAKLADU-WODOCIAGOW-I-KANALIZACJI-W-LOMIA.html
20.05.2024, 04:48

DOSTAWA OBUWIA ORAZ UBRAŃ ROBOCZYCH DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O. II POSTĘPOWANIE” Znak sprawy: ZWIK/12/04/2021"

DOSTAWA OBUWIA ORAZ UBRAŃ ROBOCZYCH DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O. II POSTĘPOWANIE” Znak sprawy: ZWIK/12/04/2021"

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II, § 4 ust. 6 oraz Rozdziału VI § 15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. związku z art. z art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.)

Nazwa zadania:

„DOSTAWA OBUWIA ORAZ UBRAŃ ROBOCZYCH DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O. II POSTĘPOWANIE” Znak sprawy: ZWIK/12/04/2021"

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty (plik w pdf) – plik do pobrania

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik w word) – plik do pobrania

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (plik w word) – plik do pobrania

Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa do ewentualnego wykorzystania (plik w word) – plik do pobrania

Informacja o wyborze oferty (plik w pdf) – plik do pobrania 

 

Opcje strony