Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Odbiór, transport i odzysk osadów ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II, §4 ust. 6 oraz Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt  4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp.

 

 Nazwa zadania:

 

Odbiór, transport i odzysk osadów ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach”.

 

Sygnatura sprawy: ZWIK/02/01/2019

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI.

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty (plik w pdf) – plik do pobrania

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik w pdf) – plik do pobrania

 

Opcje strony

do góry