Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego w zakresie robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz konserwacyjnych nawierzchni w ul.koscielna droga na odcinku od ul.wiślanej do ul.armii poznań oraz ul.szymanowskiego od ul.chopina do ul.kościelna droga

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II, §4 ust. 6 oraz Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt  4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp.

 

 Nazwa zadania:

 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DO STANU POPRZEDNIEGO W ZAKRESIE ROBÓT UTRZYMANIOWYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH ORAZ KONSERWACYJNYCH NAWIERZCHNI W UL. KOŚCIELNA DROGA NA ODCINKU OD UL WIŚLANEJ DO UL. ARMII POZNAŃ ORAZ UL. SZYMANOWSKIEGO OD UL. CHOPINA DO UL. KOŚCIELNA DROGA”.

 

 

Sygnatura sprawy: ZWIK/06/02/2019

 

 

Pliki do pobrania:

 

  1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik w pdf) – plik do pobrania
  2. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy (wersja edytowalna – pliki w word) – plik do pobrania
  3. Załącznik nr 2 - Wykaz robót budowlanych (wersja edytowalna – pliki w word) – plik do pobrania
  4. Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo – wzór do wykorzystania – plik do pobrania
  5. Załącznik nr 4  - Tabela Elementów scalonych(wersja edytowalna – pliki w word do pobrania
  6. Załącznik nr 5 – Wzór umowy ( plik w pdf) – plik do pobrania
  7. Załącznik nr 6 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) - plik do pobrania
  8. Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania
  9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - plik do pobrania

 

Opcje strony

do góry