Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/przetargi/przetargi-oglaszane-w-r-3/9548,Swiadczenie-uslugi-polegajacej-na-wykonaniu-audytu-energetycznego-na-potrzeby-Za.html
2022-07-01, 18:25

Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu audytu energetycznego na potrzeby Zamawiającego

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II, §4 ust. 6 oraz Rozdziału VI §14 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt  4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami), do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp.

 

 Nazwa zadania:

 

Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu audytu energetycznego na potrzeby Zamawiającego”.

 

Sygnatura sprawy: ZWIK/09/03/2019

 

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty (plik w pdf) – plik do pobrania

Załącznik nr 2 do zapytania cenowego – wykaz usług (plik w word) - plik do pobrania

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – (plik w pdf) - plik do pobrania

 Pytania i odpowiedzi - plik do pobrania

Informacja o unieważnieniu postępowania – (plik w pdf) – plik do pobrania

Opcje strony