Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej, Kopciuszka, Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki. 2) Zaprojektowanie i budowa sieci tłocznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie KPN, PAN, SZPZOZ, Gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II, §4 ust. 6 oraz Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt  4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). 

 

w

 Nazwa zadania:

 

„1) Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej, Kopciuszka, Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym w gminie    Łomianki. 

2) Zaprojektowanie i budowa sieci tłocznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie KPN, PAN, SZPZOZ, Gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa” .

 

Sygnatura sprawy: ZWIK/66/11/2019

Pliki do pobrania:

 

 1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik w pdf) – plik do pobrania
 2. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy(plik w word) – plik do pobrania
 3. Załącznik nr 2 - Wykaz robót budowlanych (plik w word) – plik do pobrania
 4. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług (plik w word) – plik do pobrania
 5. Załącznik nr 4 - Wykaz osób (plik w word) – plik do pobrania
 6. Załącznik nr 5 - Pełnomocnictwo - wzór  do wykorzystania(plik w word) – plik do pobrania
 7. Załącznik nr 6 - Projekt Umowy(plik w word) – plik do pobrania
 8. Załącznik Nr 7 – Tabela elementów scalonych dla sieci wodociągowej – Zadanie 1 (plik w word) – plik do pobrania
 9. Załącznik nr 8  - Tabela elementów scalonych dla sieci wodociągowej – Zadanie 2 (plik w word) – plik do pobrania
 10. Załącznik nr 8A - Tabela elementów scalonych dla sieci kanalizacyjnej – Zadanie 2(plik w word) – plik do pobrania
 11. Załącznik nr 9 - Program Funkcjonalno – Użytkowy PFU dla zadania 1 (plik w pdf) – plik do pobrania
 12. Załącznik nr 10 - Program Funkcjonalno – Użytkowy PFU dla zadania 2(plik w pdf) – plik do pobrania
 13. Załącznik nr 11 - Porozumienie PAN-ZWIK z dnia 09.10.2019r. (plik w pdf) – plik do pobrania
 14. Załącznik nr 12 - Pismo z KPN nr DOso-4082/38/19 z dnia 14.11.2019r. (plik w pdf) – plik do pobrania
 15. Załącznik nr 13 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR). (plik w pdf) – plik do pobrania
 16. Załącznik Nr 14 – Wykaz działek dla Zadania 1  - plik do pobrania
 17. Załącznik nr 15 – Wykaz działek dla Zadania 2  - plik do pobrania
 18. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik w pdf) - plik do pobrania

Opcje strony

do góry