Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej GIS wraz z modułem do modelowania sieci wodociągowej na potrzeby ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II, §4 ust. 6 oraz Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt  4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). 

 

Nazwa zadania:Dostawa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej GIS wraz z modułem do modelowania sieci wodociągowej na potrzeby ZWiK”.

 

Sygnatura sprawy: ZWIK/76/12/2019

Pliki do pobrania:

 

  1. Zaproszenie do złożenia oferty (plik w pdf) – plik do pobrania
  2. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy(plik w word) – plik do pobrania
  3. Załącznik nr 2 - Wykaz usług (plik w word) – plik do pobrania
  4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób (plik w word) – plik do pobrania
  5. Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo - wzór  do wykorzystania(plik w word) – plik do pobrania
  6. Załącznik nr 5 - Projekt Umowy(plik w word) – plik do pobrania
  7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik w pdf) – plik do pobrania

Opcje strony

do góry