Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICACH: SZYMCZAKA, ASNYKA (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY KOLEJOWEJ), REYMONTA, NISKIEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY POGODNEJ), MIODOWEJ, WIERZBOWEJ,NORWIDA, SŁOWACKIEGO, POGODNEJ, TORFOWEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO POSESJI 31) ORAZ W DROGACH DOJAZDOWYCH, DO POSESJI MIŁA 22-22A, MIŁA 12-12C, NA TERENIE GM. ŁOMIANKI”- NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN-B/27/05/2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na roboty budowlane prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 5 548 000 euro zgodnie z art. 39, 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami) na:

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

 

„BUDOWĘ  SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICACH: SZYMCZAKA, ASNYKA (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY KOLEJOWEJ), REYMONTA, NISKIEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY POGODNEJ), MIODOWEJ, WIERZBOWEJ,NORWIDA, SŁOWACKIEGO, POGODNEJ, TORFOWEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO POSESJI 31) ORAZ W DROGACH DOJAZDOWYCH,  DO POSESJI MIŁA 22-22A, MIŁA 12-12C,  NA TERENIE GM. ŁOMIANKI”- NR SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN-B/27/05/2019” 

  

Pliki do pobrania: 

  

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA:

4503302d-56de-47d3-a416-2a1ca9369b7f;

 

 

KLUCZ PUBLICZNY: - plik do pobrania  

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe –plik do pobrania 
 2. SIWZ –plik do pobrania
 3. JEDZ - ESPD -plik do pobrania
 4. Załączniki w wersji WORD do edycji ( OD 1 do 11 BEZ 2) –pliki do pobrania

 

 • Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Wykonawcy                                   
 • Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowalnych                                             
 • Załącznik nr 4 – Wykaz osób …                                                            
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie nr 2 …                                                    
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie nr 3 …                                                     
 • Załącznik nr 7 – Pełnomocnictwo – wzór do ewentualnego wykorzystania     
 • Załącznik nr 8 – Oświadczenie nr 4 …                                            
 • Załącznik nr 9 – Tabela elementów scalonych – sieć wodociągowa             
 • Załącznik nr 10  - Tabela elementów scalonych – sieć kanalizacyjna          
 • Załącznik nr 11 – Tabela równoważności                                                  

 

 5.Załącznik nr 12 - PROJEKT BUDOWLANY     - plik do pobrania

 6.Załącznik nr 13 - PROJEKT WYKONAWCZY  - plik do pobrania

 7.Załącznik nr 14 - SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA - plik do pobrania

 8.Załącznik nr 15 - STWIOR - plik do pobrania

 9.Załącznik nr 16 – WARUNKI ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO PRZEPROWADZNYCH ROBOTACH WODOCIĄGOWO -   KANALIZACYJNYCH - plik do pobrania

10.Załącznik nr 17 – DECYZJA O UDZIELENIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ - plik do pobrania

11.Odpowiedź na pytanie nr.1 - plik do pobrania

12.Odpowiedź na pytania nr 2-10 – plik do pobrania

13.Odpowiedź na pytania nr 11-16 - plik do pobrania

14.Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania

15.Wybór najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Opcje strony

do góry