Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

„Wykonywanie robót drogowych po zakończeniu prac budowlanych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II, §4 ust. 6 oraz Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt  4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). 

Nazwa zadania:

 

Wykonywanie robót drogowych po zakończeniu prac budowlanych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.”. 

 

Sygnatura sprawy:  Znak sprawy: ZWIK/21/06/2020 

 

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty (plik w pdf) – plik do pobrania

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy dla Części I (plik w word) – plik do pobrania

Załącznik nr 2 -  Formularz Ofertowy dla Części II (plik w word) – plik do pobrania

Załącznik nr 3  - Formularz Ofertowy dla Części III (plik w word) – plik do pobrania

Załącznik Nr 4 -  Pełnomocnictwo - wzór  do wykorzystania (plik w word) – plik do pobrania

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – (plik w pdf) plik do pobrania  

 

Opcje strony

do góry