Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/przetargi/przetargi-oglaszane-w-r-1/10422,DOSTAWA-TRZECH-SAMOCHODOW-W-FORMIE-LEASINGU-OPERACYJNEGO.html
19.07.2024, 18:08

„ DOSTAWA TRZECH SAMOCHODÓW W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II, §4 ust. 6 oraz Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt  4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). 

 

Nazwa zadania:

 

„ DOSTAWA TRZECH SAMOCHODÓW W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO”.

Sygnatura sprawy: ZWIK/50/11/2020

 

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty (plik w pdf) – plik do pobrania

 

Załącznik nr 1A - Formularz Ofertowy(plik w word) – plik do pobrania

Załącznik nr 1B – Formularz Ofertowy (plik w word) – plik do pobrania

Załącznik nr 1C – formularz Ofertowy (plik w word) - plik do pobrania

PYTANIA I ODPOWIEDZI – (plik w pdf) – plik do pobrania

Załącznik do pisma (pytania i odpowiedzi) – plik do pobrania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – (plik w pdf) – plik do pobrania

Opcje strony