Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które jest prowadzone w trybie pozaustawowym, na podstawie Rozdziału II, §4 ust. 6 oraz Rozdziału VI §15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. w związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt  4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). 

 

Nazwa zadania: 

 

„Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.”

 

 

Sygnatura sprawy:  Znak sprawy: ZWIK/44/10/2020

 

  

Pliki do pobrania

 

Zaproszenie do złożenia oferty (plik w pdf) – plik do pobrania

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy (plik w word) - plik do pobrania

Załącznik nr 2 – Projekt Umowy (plik w pdf) - plik do pobrania

 

Opcje strony

do góry