Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Laboratorium                                                                                                      


Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Łomiankach wykonuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne ścieków. W celu zapewnienia jak największej jakości usług, w laboratorium został wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO PN-EN 17025:2005.

Dnia 13 maja 2015 r. Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, co jest potwierdzeniem wiarygodności otrzymywanych wyników i umożliwia wykonywanie badań w obszarze prawnie-regulowanym. Uzyskanie certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji było możliwe dzięki stosowaniu w laboratorium nowoczesnego sprzętu oraz wiarygodnych metod analitycznych, a także pracy zaangażowanego personelu, stale podnoszącego swoje kwalifikacje.

Zakres akredytacji (numer AB 1563) jest dostępny na stronie:

http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%201563

Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W laboratorium, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wykonywane są badania wody przeznaczonej do spożycia oraz ścieków oczyszczonych zlecane przez ZWiK. Ponadto mieszkańcy mogą również zlecić indywidualne badanie wody, bądź ścieków z przydomowej oczyszczalni.

 

W przyszłości planowane jest rozszerzenie działalności laboratorium poprzez wdrożenie kolejnych metod pomiarowych do zakresu naszych usług.

W celu zbadania próbki trzeba skontaktować się z Laboratorium, można to zrobić osobiście, telefonicznie lub e-mailem (Formularz zapytania ofertowego). Parametry oznaczane w Laboratorium są wymienione w Tabelach 1 - 3.

Następnie należy uzupełnić Formularz zlecenia badania wody lub Formularz zlecenia badania ścieków, można to zrobić osobiście w Laboratorium lub wysłać e-mailem.

W przypadku pobierania próbek przez Klienta, należy wypełnić Protokół z pobrania próbki przez Klienta oraz zapoznać się z Instrukcją pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych i/lub instrukcją pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych lub Instrukcją pobierania próbek ścieków, w zależności jaki typ badań będzie wykonywany.

 

Godziny dostarczania próbek wody do Laboratorium przez Klienta, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu:

- woda – badania fizykochemiczne: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 – 12.00,

- woda – badania mikrobiologiczne: poniedziałek – czwartek, godz. 8.00 – 12.00,

- ścieki – badania fizykochemiczne: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 – 10.00.

Kontakt:

Laboratorium Badania Wody i Ścieków
ul. Włościańska 22a
05-092 Łomianki
e-mail: laboratorium@zwik-lomianki.pl
numer telefonu: 664 162 644

 

 

 

 


  


Dokumenty do pobrania:

1. Formularz zapytania ofertowego

2. Formularz zlecenia badania wody

3. Formularz zlecenia badania ścieków

4. Protokół z pobrania próbki przez klienta

5. Instrukcja pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych

6. Instrukcja pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych

7. Instrukcja pobierania próbek ścieków

8. Uchwała Zarządu ws. cennika usług Laboratorium 

 

Opcje strony

do góry