Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Inwestycje zakończone w 2020 r.

 

 

  • ul. Miła oraz ul. Konopnickiej - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej -zasilenie w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych. Wykonano: 2250 m sieci kanalizacyjnej oraz trzy przepompownie ścieków i 2111 m sieci wodociągowej. Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie. 

 

 

  

  • ul. Paderewskiego ul. Vivaldiego  - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonano: 620 m sieci kanalizacyjnej oraz 650 m sieci wodociągowej. Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie.