Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy

 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy:

 

Kontrakt 1 Zakres 5b-1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Górnych - ulice: Orzechowa, Podleśna, Krzywa, Konarskiego, Kasztanowa, Sierakowska, Miłosna.

 

Kontrakt 2 Zakres 5b-1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Górnych - ulice: Wiosenna, Działkowa, Maciejowicka, Kosynierów, Jaśminowa.

  

Kontrakt 3 Zakres 5a-3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Górnych - ulice: Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa.

 

Kontrakt 4 Zakres 2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.II ulice: Żwirowa, Piaskowa, Kamienista, Górna, Sosnowa.

 

Kontrakt 5 Zakres 2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz. II - ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacjowa, Łyżwiarska, Narciarska.

 

Kontrakt 6 Zakres 2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.II - ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów, Akacjowa.

 

Kontrakt 7 Zakres 1c

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Równa 1, Równa 2, Wyboista 1, Wyboista 2, Śliska 1, Śliska 2, Asfaltowa 1, Asfaltowa 2, Szeroka, Borzobohatego, działka nr 315/5, 587, 508/2, 509/1, 334/1, 488, 477/5, 473, 474/6.

 

Kontrakt 7 Zakres 1c

Budowa sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Równa 1, Równa 2, Wyboista 1, Wyboista 2, Śliska 1, Śliska 2, Asfaltowa 1, Asfaltowa 2, Szeroka, Borzobohatego, działka nr 315/5, 587, 508/2, 509/1, 334/1, 488, 477/5, 473, 474/6.

 

Kontrakt 8 Zakres 1b

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4.

 

Kontrakt 8 Zakres 1b

Budowa sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Ludowa, Akacjowa, Długa, działka nr 486/10, 508, 484/4.

 

Kontrakt 9 Zakres 1b

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Młocińska, Akacjowa, Kwiatowa, Słoneczna, Graniczna, Kalinowa, Konwaliowa, łącznik pomiędzy Konwaliowa, a Rataja, Sezamowa, Rataja.

 

Kontrakt 10 Zakres 1a

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dąbrowie cz.I - ulica: Partyzantów, Wesoła, Sportowa, Świerkowa.

 

Kontrakt 14 Zakres 6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dolnych - ulice: Chopina, Armii Poznań, Wspólna, działki nr 86, 94, 103, 107/1, 76/10, 113/2, 110, 80, 81, 87/15, 290/12, 291/11, 308/4, 308/7.

 

Kontrakt 14 Zakres 6

Budowa sieci wodociągowej w Łomiankach Dolnych - ulice: Chopina, Armii Poznań, Wspólna, działki nr 86, 94, 103, 107/1, 76/10, 113/2, 110, 80, 81, 87/15, 290/12, 291/11, 308/4, 308/7. 

Kontrakt 15 Zakres 6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łomiankach Dolnych - ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki, działki nr 342/11, 342/16, 354/8, 354/9, 640/1, 648/5, 1217.

 

Kontrakt 15 Zakres 6

Budowa sieci wodociągowej w Łomiankach Dolnych - ulice: Chopina, Wspólna, Wieniawskiego, Moniuszki, działki nr 342/11, 342/16, 354/8, 354/9, 1217.

 

Kontrakt 17 Zakres 2

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Żywicznej w Łomiankach.

 

Kontrakt 18a Zakres 11

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Zbowidowska, I Armii Wojska Polskiego, Powstańców Kampinosu, Powstańców Warszawy Armii Krajowej, Gwardii Ludowej w Łomiankach.

 

Kontrakt 18b Zakres 11

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Zbowidowska, I Armii Wojska Polskiego, Powstańców Kampinosu, Powstańców Warszawy, Armii Krajowej i Gwardii Ludowej w Łomiankach - zadanie wykonane, zapłacone i odebrane.

 

Kontrakt 18c Zakres 11

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów Chłopskich i Weteranów w Łomiankach.

 

Kontrakt 19a

Wzmocnienie podłoża gruntowego zbiornika reaktora biologicznego/komory osadu czynnego o kubaturze 4415m3, zapobiegając nierównomiernemu osiadaniu konstrukcji - zadanie wykonane, zapłacone i odebrane.

 

Kontrakt 19b

Odwodnienie osadu czynnego ze zbiornika reaktora biologicznego Oczyszczalni ścieków w Łomiankach przy ul. Brukowej 2A przewoźną prasą kontenerową.

 

Kontrakt 19c

Dostawa wraz z montażem systemu wgłębnego drobnopęcherzykowego napowietrzania ścieków w oparciu o dyfuzory płytowe - zadanie wykonane, zapłacone i odebrane.

 

Kontrakt 19d

Wykonanie uszczelniania zbiornika reaktora biologicznego/komory osadu czynnego o kubaturze 4415m3, zapobiegając rozszczelnieniu.

 

Kontrakt 19e

Dostawa i montaż układu pomiarowego sond pH i konduktacji do dwóch ciągów stacji zlewczej ścieków dowożonych Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach przy ul. Brukowej 2A.

 

Kontrakt 23

Rozbudowa i modernizacja SUW „Fabryczna" – Budowa.

 

Kontrakt 24

Rozbudowa i modernizacja SUW "Trylogia”

 

Kontrakt 25

Wykonanie systemu monitoringu 47 pompowni.

 

Kontrakt z1

Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji – WUKO. 

Opcje strony

do góry