Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szymczaka, Asnyka, (na odcinku od ul Milej do ulicy Kolejowej) Reymonta, Niskiej (na odcinku od ulicy Miłej do ulicy Pogodnej) Miodowej, Wierzbowej, Norwida, Słowackiego, Pogodnej, Torfowej, na odcinku od ulicy Miłej do posesji 31) oraz w drogach dojazdowych do posesji Miła 22-22A, Miła 12-12C na terenie gm. Łomianki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 6.611.208,47 zł


Środa, 10.06.2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10.06.2020 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 306/2020 z dnia 07.05.2020 r., oraz Uchwały Nr 44/2020 Rady Nadzorczej Funduszu z dnia 14.05.2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 05.12.2019 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szymczaka, Asnyka, (na odcinku od ul Milej do ulicy Kolejowej) Reymonta, Niskiej (na odcinku od ulicy Miłej do ulicy Pogodnej) Miodowej, Wierzbowej, Norwida, Słowackiego, Pogodnej, Torfowej, na odcinku od ulicy Miłej do posesji 31) oraz w drogach dojazdowych do posesji Miła 22-22A, Miła 12-12C na terenie gm. Łomianki”.

Opcje strony

do góry