Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Miłej i Marii Konopnickiej w Łomiankach dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.265.270,00 zł


Poniedziałek, 02.12.2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 02.12.2019 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 1261/19 z dnia 23.10.2019 r., oraz Uchwały Rady Nadzorczej Funduszu Nr 125/19 z dnia 30.10.2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 05.04.2019 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Miłej i Marii Konopnickiej w Łomiankach”.

 

Czwartek, 12.03.2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.03.2020 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 125/2020 z dnia 25.02.2020 r. podpisał aneks nr 01 do umowy pożyczki z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Miłej i Marii Konopnickiej w Łomiankach”.

 

Piątek, 27.07.2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.07.2020 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 795/2020 z dnia 07.07.2020 r. podpisał aneks nr 02 do umowy pożyczki z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Miłej i Marii Konopnickiej w Łomiankach”.

Opcje strony

do góry