Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.248.702,06 zł.


Piątek, 11.09.2015

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.09.2015 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 534/15 z dnia 05.05.2015, Uchwały Zarządu Funduszu nr 1802/15 z dnia 02.09.2015 oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr 56/15 z dnia 22.06.2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 05.03.2015 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II”.

Piątek, 11.09.2015

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.09.2015 r. ZWiK w Łomiankach podpisał umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania
pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II”.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.915.494,00 zł.

Piątek, 29.04.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.04.2016 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 305/16, z dnia 15.03.2016 oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 10/16 z dnia 05.04.2016r, podpisał aneks Nr 01 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II”.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.248.702,06 zł.

 

Środa, 16.11.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.11.2016 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2479/16, z dnia 02.11.2016, podpisał aneks Nr 02 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki etap II”

Opcje strony

do góry