Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki - budowa sieci wodociągowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 679 113,00 zł.


Piątek, 20.03.2015

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.11.2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2127/14 oraz Uchwały Nr 236/15 , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 11.08.2014 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki-budowa sieci wodociągowej”

Piątek, 20.03.2015

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.03.2015 r. ZWiK w Łomiankach podpisał umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki-budowa sieci wodociągowej”

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki-budowa sieci wodociągowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 4.001.201,00 zł.

 

Poniedziałek, 07.12.2015

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 18.11.2015 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2408/15 oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 158/15 z dnia 26.11.2015 r., podpisał aneks Nr 01 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki-budowa sieci wodociągowej”

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki-budowa sieci wodociągowej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 679.113,00 zł.

Piątek, 03.06.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 03.06.2016 r. ZWiK w Łomiankach podpisał aneks Nr 02 do umowy o pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki-budowa sieci wodociągowej”

Opcje strony

do góry