Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 17.276.599,97zł.


                                                                         

Środa, 24.12.2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.11.2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2177/14 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 08.09.2014 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.

Środa, 24.12.2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.11.2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2177/14, oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 182/14
z dnia 20.11.2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 08.09.2014 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki ”.

Środa, 31.12.2014 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22.12.2014 r. ZWiK w Łomiankach podpisał umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania
pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki ”.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 17.276.600,00 zł.

Poniedziałek, 20.04.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.04.2015 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 314/15, z dnia 24.03.2015 oraz Uchwały Zarzdu Funduszu nr 464/15, z dnia 14.04.2015, podpisał aneks Nr 01 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.

Piatek, 31.07.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.07.2015 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 1252/15, z dnia 24.06.2015, podpisał aneks Nr 02 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.

Czwartek, 22.10.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22.10.2015 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2106/15, z dnia 13.10.2015, podpisał aneks Nr 03 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki”.

Wtorek, 06.12.2016 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 06.12.2016 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2481/16 oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 115/16 z dnia 29.11.2016 r., podpisał aneks Nr 05 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki”

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Łomianki dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 17.276.599,97 zł.

 

Opcje strony

do góry