Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 494.800,00 zł

 

 


                                                                         

Poniedziałek, 03.11.2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 07.10.2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 1905/14, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 13.08.2014 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia”.

Poniedziałek, 03.11.2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 07.10.2014 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 1905/14 oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 160/14 z dnia 29.10.2014 r., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 13.08.2014 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia”.

Środa, 24.12.2014 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 22.11.2014 r. ZWiK w Łomiankach podpisał umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.:
„Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia”.

Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 494.800,00 zł.

 

Piątek, 11.12.2015 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.12.2015 r. na mocy Uchwały Zarządu Funduszu nr 2100/15, z dnia 13.10.2015 oraz Uchwały Zarządu Funduszu nr 2476/15, z dnia 24.11.2015 podpisał aneks nr 01 do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody – SUW Trylogia”.

 

 

Opcje strony

do góry