Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Budowa sieci wod-kan (Dobra, Nowa i Stara)


Poniedziałek, 04. Kwiecień 2011

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.03.2011 r. uzyskał pozwolenie na eksploatację sieci dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w ulicach: Dobra, Nowa i Stara w Łomiankach” oraz dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Dobra, Nowa i Stara w Łomiankach”.
Jednocześnie ZWiK w Łomiankach zaprasza wszystkich Mieszkańców z ww. ulic do zgłaszania się do siedziby Spółki, przy ul. Rolniczej 244 w Łomiankach w celu rozpoczęcia procedury przyłączania swoich posesji do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej we wspomnianych ulicach.

 

Piątek, 28. Styczeń 2011

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 26.01.2011 r. podpisał aneks nr 1 do umowy o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w ulicach: Dobra, Nowa i Stara w Łomiankach” zmniejszający kwotę pożyczki do 318 620,11 zł oraz dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Dobra, Nowa i Stara w Łomiankach” zmniejszający kwotę pożyczki do 111 573,47 zł.

 

Wtorek, 12. Październik 2010

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 07.10.2010 r. ZWiK w Łomiankach podpisał umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w ulicach: Dobra, Nowa i Stara w Łomiankach” w kwocie 559 670,92 zł oraz dla zadania pn.” „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Dobra, Nowa i Stara w Łomiankach” w kwocie 238 443,22 zł.

 

Poniedziałek, 13. Wrzesień 2010

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w dniu 07.09.2010 r. na mocy Uchwały nr 899/10 oraz 900/10 Zarządu Funduszu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wniosek ZWiK z dnia 03.08.2010 r. przyznał Spółce pożyczkę na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w ulicach: Dobra, Nowa i Stara w Łomiankach” oraz dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Dobra, Nowa i Stara w Łomiankach”.

 

Opcje strony

do góry