Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/dla-mieszkancow/taryfy/9575,Taryfy.html
2022-05-18, 02:55

Taryfy

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT TARYFOWYCH W OKRESIE  OD 1 STYCZNIA DO 14 CZERWCA 2022 ROKU

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że Uchwałą Nr L/409/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 1 stycznia do 14 czerwca 2022 roku, Rada Miejska w Łomiankach uchwaliła dopłaty dla niżej wymienionych grup taryfowych:

  1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

 

a) Grupa WS1 - Gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, użyteczność publiczna, podmioty produkcyjne, handlowe, usługowe pobierające wodę na cele prowadzonej działalności, Gmina rozliczana z wody  pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych – 2 miesięczny okres rozliczeniowy;

- dopłata w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 roku                 -    netto 0,18 zł./m³

 

b) Grupa WS2 - Gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, użyteczność publiczna, podmioty produkcyjne, handlowe, usługowe pobierające wodę na cele prowadzonej działalności  – 1 miesięczny okres rozliczeniowy;

- dopłata w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 roku                 -    netto 0,18 zł./m³

 

c) Grupa WG1 - Gmina rozliczana z wody zużytej na cele przeciwpożarowe, do zasilania publicznych fontann, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych – 2 miesięczny okres rozliczeniowy;

- dopłata w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 roku                 -    netto 0,18 zł./m³

 

  1. Zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 

a) Grupa WS1 - Gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, użyteczność publiczna– 2 miesięczny okres rozliczeniowy;

- dopłata w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 roku                 -    netto 0,09 zł./m³

 

b) Grupa WS2 - Gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, użyteczność publiczna– 1 miesięczny okres rozliczeniowy;

- dopłata w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 roku                 -    netto 0,09 zł./m³

 

c) Grupa SR1- gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe  - rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody – 2 miesięczny okres rozliczeniowy;

- dopłata w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 roku                 -    netto 0,09 zł./m³

 

 

 

Taryfy za wodę i ścieki z uwzględnieniem dopłaty Gminy Łomianki

obowiązujące od dnia 01.01.2022r. do dnia 14.06.2022r.

Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą Nr XLI/338/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2021 roku - POBIERZ PLIK

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT TARYFOWYCH W OKRESIE  OD 15 CZERWCA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że Uchwałą Nr XLI/338/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od dnia 15 czerwca do 31 grudnia 2021 roku, Rada Miejska w Łomiankach uchwaliła dopłaty dla niżej wymienionych grup taryfowych:

  1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

 

a) Grupa WS1 - Gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, użyteczność publiczna, podmioty produkcyjne, handlowe, usługowe pobierające wodę na cele prowadzonej działalności, Gmina rozliczana z wody  pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych – 2 miesięczny okres rozliczeniowy;

- dopłata w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 roku                 -    netto 0,18 zł./m³

 

       b) Grupa WS2 - Gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe pobierające wodę na cele socjalno-bytowe, użyteczność publiczna, podmioty produkcyjne, handlowe, usługowe pobierające wodę na cele prowadzonej działalności  – 1 miesięczny okres rozliczeniowy;

- dopłata w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 roku                 -    netto 0,18 zł./m³

 

       c) Grupa WG1 - Gmina rozliczana z wody zużytej na cele przeciwpożarowe, do zasilania publicznych fontann, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych – 2 miesięczny okres rozliczeniowy;

- dopłata w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 roku                 -    netto 0,18 zł./m³

 

  1. Zbiorowe odprowadzanie ścieków:

 

a) Grupa WS1 - Gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, użyteczność publiczna– 2 miesięczny okres rozliczeniowy;

- dopłata w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 roku                 -    netto 0,09 zł./m³

 

   b) Grupa WS2 - Gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, użyteczność publiczna– 1 miesięczny okres rozliczeniowy;

- dopłata w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 roku                 -    netto 0,09 zł./m³

 

   c) Grupa SR1- gospodarstwa domowe, zarządcy budynków wielolokalowych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe  - rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody – 2 miesięczny okres rozliczeniowy;

- dopłata w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 31 grudnia 2021 roku                 -    netto 0,09 zł./m³

Taryfy za wodę i ścieki z uwzględnieniem dopłaty Gminy Łomianki

obowiązujące od dnia 15.06.2021r. do dnia 31.12.2021r.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą Nr XLI/338/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 czerwca 2021 roku - POBIERZ PLIK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łomianki, dn. 07.06.2021 r.

Szanowni Klienci,

 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  informuje, że w dniu 07.06.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  o nr: WA.RZT.070.66.2021/4 z dnia 12.05.2021 r., zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łomianki na okres 3 lat. Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 15.06.2021 r.

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  o nr: WA.RZT.070.66.2021/4 z dnia 12 maja 2021r.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-66-2021-4-z-dn-12-05-2021-r.html

 

Opcje strony