Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

CENNIK USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu z dnia 18.09.2020 r. w sprawie zmiany CENNIKA USŁUG wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o.

 

CENNIK USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.

 

L.p.

Nazwa usługi

Jednostka miary

 Wartość netto, zł

 Wartość brutto, zł

I

Opłaty związane z uzgadnianiem i opiniowaniem dokumentacji

 

 

 

1.

Uzgodnienie projektu technicznego sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej z przyłączami:

 

 

 

a)

Osiedle domów jednorodzinnych do 10 budynków (sieć wodociągowa lub kanalizacyjna)

szt.

                300,00 zł

                      369,00 zł

b)

Osiedle domów jednorodzinnych do 10 budynków (sieć wodociągowa i kanalizacyjna)

szt.

                500,00 zł

                      615,00 zł

c)

Osiedle domów jednorodzinnych powyżej 10 budynków (sieć wodociągowa lub kanalizacyjna)

szt.

                500,00 zł

                      615,00 zł

d)

Osiedle domów jednorodzinnych powyżej 10 budynków (sieć wodociągowa i kanalizacyjna)

szt.

                800,00 zł

                      984,00 zł

2.

Uzgadnianie/opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej:

 

 

 

a)

do 100 mb jednego rodzaju sieci

szt.

                150,00 zł

                      184,50 zł

b)

każde następne rozpoczęte 100 mb jednego rodzaju sieci

szt.

                  50,00 zł

                        61,50 zł

3.

Uzgadnianie/opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (dwa rodzaje sieci):

 

 

 

a)

do 100 mb dwóch sieci

szt.

                250,00 zł

                      307,50 zł

b)

każde następne rozpoczęte 100 mb każdego rodzaju sieci

szt.

                  50,00 zł

                        61,50 zł

4.

Aktualizacja uzgodnienia projektu sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej po upływie terminu jego ważności lub uzgodnienie wprowadzonych przez projektanta zmian do uzgodnionej dokumentacji

szt.

 50% ceny uzgodnienia

5.

Opiniowanie koncepcji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

szt.

                400,00 zł

                      492,00 zł

6.

Opiniowanie koncepcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

szt.

                600,00 zł

                      738,00 zł

7.

Uzgodnienie projektu pompowni ścieków

szt.

                400,00 zł

                      492,00 zł

II

Usługa przyłączenia nowego klienta do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

1.

Usługa przyłączenia nowego klienta do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ZWiK Sp. z o.o. W TERENIE NIEUTWARDZONYM

 

 

a)

Przyłącze wody Ø 40

mb

                125,00 zł

                      135,00 zł

b)

Przyłącze wody Ø 63 – Ø 110

mb

 Wycena indywidualna

c)

Przykanalik Ø 160 o głębokości do 2,0 m

mb

                185,00 zł

                      199,80 zł

d)

Przykanalik Ø 160 o głębokości powyżej 2,0 m

mb

 Wycena indywidualna

e)

Przykanalik Ø 200

mb

 Wycena indywidualna

f)

Studnia betonowa kanalizacyjna Ø  1200

szt.

 Wycena indywidualna

g)

Studnia wodomierzowa Ø 1200

szt.

             2 500,00 zł

                   2 700,00 zł

h)

Studnia PVC min. Ø 425

szt.

             1 600,00 zł

                   1 728,00 zł

i)

Adaptacja szamba

szt.

 Wycena indywidualna

j)

Przejście przez szambo wraz z zasypką

szt.

 Wycena indywidualna

k)

Studnia nabudowana w ulicy

szt.

 Wycena indywidualna

l)

Przydomowa przepompownia ścieków

szt.

 Wycena indywidualna

m)

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 63 – Ø 90

mb

                150,00 zł

                      162,00 zł

n)

Zajęcie terenu

 Zgodnie z obowiązującym cennikiem Zarządcy pasa drogowego

o)

Projekt organizacji ruchu (dla przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej)

szt.

 Wycena indywidualna

2.

Usługa przyłączenia nowego klienta do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ZWiK Sp. z o.o.  W TERENIE UTWARDZONYM

Wycena indywidualna

III

Usługi budowlano-montażowe

 

 

 

1.

Budowa sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Wycena indywidualna 

2.

Budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nie będącego usługą przyłączania nowego Klienta do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Wycena indywidualna 

IV

Opłaty za nadzór, konsultację i przeglądy techniczne

1.

Nadzór pracownika/konsultacja techniczna ZWiK nad realizacją prac wykonywanych przez Klienta

Każda rozpoczęta godzina.

                100,00 zł

                      123,00 zł

2.

Przegląd techniczny sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na wniosek Klienta:

 

 

 

a)

Pierwszy przegląd techniczny sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na wniosek Klienta

do 100 mb

                250,00 zł

                      307,50 zł

za kolejne
100 mb

                150,00 zł

                      184,50 zł

b)

Kolejny przegląd techniczny sieci i urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na wniosek Klienta

do 100 mb

                375,00 zł

                      461,25 zł

za kolejne
100 mb

                225,00 zł

                      276,75 zł

V

Opłaty za inwentaryzację powykonawczą

 

 

 

1.

Powykonawcza inwentaryzacja przyłączy

 

 

 

a)

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wody                                                                             (dla przyłącza wykonanego przez ZWiK)

szt.

 Wycena indywidualna

b)

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przyłącza kanalizacyjnego                                                          (dla przyłącza wykonanego przez ZWiK)

szt.

 Wycena indywidualna

c)

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przyłączy wodociągowego i  kanalizacyjnego                                        (dla przyłączy wykonanych przez ZWiK)

szt.

 Wycena indywidualna

2.

Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 

 

 

a)

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  (dla sieci wykonywanych przez ZWiK)

szt.

 Wycena indywidualna

VI

Przerwanie i przywrócenie dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków

 

 

 

1.

Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na sieci na wniosek Klienta:

 

 

 

a)

Maksymalnie 2 zasuwy

Każda rozpoczęta godzina

                150,00 zł

                      184,50 zł

b)

Każda kolejna zasuwa

Każda rozpoczęta godzina

                100,00 zł

                      123,00 zł

c)

Przyjazd pracownika ZWiK w celu sprawdzenia próby szczelności

Każda rozpoczęta godzina

                100,00 zł

                      123,00 zł

d)

Samowolne używanie uzbrojenia na sieci wodociągowej

każde użycie

                        1000,00 zł

                   1230,00 zł

2.

Przywrócenie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków w związku z zadłużeniem Klienta

 

 

 

a)

Przywrócenie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków po uregulowaniu należności wynikających z wcześniejszego zadłużenia Klienta

szt.

                500,00 zł

                      615,00 zł

(odkręcenie zasuwy, usunięcie korka)

(w przypadkach szczególnych wycena indywidualna)

3.

Odcięcie lub przywrócenie dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków na wniosek Klienta

szt.

                200,00 zł

                      246,00 zł

4.

Montaż korka na kanalizacji ściekowej na wniosek Klienta (studnia betonowa)

1 godz.

                200,00 zł

                      246,00 zł

5.

Montaż korka na kanalizacji sanitarnej na wniosek Klienta (trójnik lub studnia rewizyjna PVC)

 

 Wycena indywidualna

6.

Odblokowanie kanalizacji sanitarnej

szt.

                200,00 zł

                      246,00 zł

VII

Opłaty związane z gospodarką wodomierzową

 

 

 

1.

Montaż i demontaż wodomierzy

 

 

 

a)

Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza na wniosek Klienta/wynikłe z przyczyn leżących po stronie Klienta

szt.

                150,00 zł

                      184,50 zł

b)

Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy Klienta (montaż wraz z nowym wodomierzem) dla średnicy:

 

 

 

 

 Ø 15 mm

szt.

                590,00 zł

                      725,70 zł

 

 Ø 20 mm

szt.

                590,00 zł

                      725,70 zł

 

 Ø 25 mm

szt.

                820,00 zł

                   1008,60 zł

 

Ø 32 mm

szt.

                850,00 zł

                    1045,50 zł

 

Ø 40 mm

szt.

            888,00 zł

                   1092,24 zł

 

Ø 50 mm

szt.

            

1 645,00 zł

                  

2 023,35 zł

c)

Odbiór techniczny wodomierza ogrodowego

szt.

                  50,00 zł

                        54,00 zł

d)

Wymiana/montaż wodomierza ogrodowego z nakładką radiową:

 

 

 

 

Ø 15 mm

szt.

                123,00 zł

                      132,84 zł

 

Ø 20 mm

szt.

                130,00 zł

                      140,40 zł

e)

Montaż nakładki radiowej na wodomierz ogrodowy (z odbiorem technicznym wodomierza)

szt.

                  75,00 zł

                        81,00 zł

UWAGA! Wodomierze główne większych średnic i wodomierze sprzężone - wycena indywidualna

2.

Ekspertyza wodomierza (w związku z reklamacją przez Klienta prawidłowości wskazań wodomierza)

szt.

 Wycena indywidualna

 

UWAGA! W zakres usługi wchodzi: wymiana wodomierza, transport, ekspertyza

3.

Dokonanie odczytu stanu wodomierza na wniosek Klienta (w terminie innym niż cykl rozliczeniowy)

1 odczyt

                  30,00 zł

                        32,40 zł

VIII

Pozostałe opłaty

 

 

 

1.

Wypożyczenie stojaka hydrantowego wraz z  opomiarowaniem

 

 

 

a)

Wypożyczenie

doba

                  50,00 zł

                        61,50 zł

Kaucja

szt.

                                                     1 500,00 zł

b)

Koszt zużycia wody

m3

wg. wskazań licznika (stawka zgodna z aktualnie obowiązującą taryfą w ZWiK Sp. z o.o.)

c)

Wynajem długoterminowy (powyżej 1 tygodnia)

szt.

 Wycena indywidualna

2.

Płukanie sieci wodociągowej na wniosek Klienta:

 

 

 

a)

Płukanie sieci wodociągowej

Każda rozpoczęta godzina

                150,00 zł

                      184,50 zł

b)

Koszt zużycia wody

m3

wg. wskazań licznika (stawka zgodna z aktualnie obowiązującą taryfą w ZWiK Sp. z o.o.)

3.

Usunięcie awarii przydomowej przepompowni ścieków wynikłej z winy Klienta polegające na wyczyszczeniu pompy wraz z opróżnieniem zbiornika przydomowej przepompowni ścieków

szt.

                400,00 zł

                      492,00 zł

4.

Nieuzasadniona interwencja pogotowia wodnokanalizacyjnego (np. zapchane sitko w kranie, niskie ciśnienie wody, nieprzyjemny zapach wydzielający się z kanalizacji, zapchana kanalizacja na odcinku należącym do właściciela)

1 przyjazd ekipy

                100,00 zł

                      123,00 zł

UWAGA! Zasadność wezwania pogotowia określa ZWiK na podstawie protokołu z wezwania

5.

Odbiór ścieków samochodem asenizacyjnym od Klienta

1 m3

                  22,00 zł

                        23,76 zł

6.

Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym i/lub kanalizacyjnym

 

 Wycena indywidualna

7.

Pozostałe niestandardowe roboty

 

 Wycena indywidualna

 

USTALENIA KOŃCOWE

   

 

I

Na podstawie art.  8. ust. 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

 

1.

przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

   

 

2.

odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

 

3.

jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego;

 

4.

został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

 

II

Na podstawie art.  28 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

 

1.

Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

     

 

a)

uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

 

b)

nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7, tj.:

 

 

-

zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

     

 

-

przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego , wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

 

-

przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez ZWiK;

     

 

-

sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzonych do sieci;

     

 

-

odcięcia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

 

-

usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa na dostarczanie wody i odbiór ścieków tak stanowi.

 

2.

Z kolei stosownie do ust. 4 tego przepisu kto bez uprzedniego zawarcia umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

 

3.

Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy, tj.:

 

 

1)

Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

 

2)

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

     

 

a)

odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

 

b)

odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

 

c)

substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

 

d)

substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;

 

e)

 odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

   

 

f)

ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

     

 

-

obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

     

 

-

stacji krwiodawstwa,

     

 

-

zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

   

 

-

labolatoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

     

 

                   

 

Opcje strony

do góry