Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/aktualnosci/18119,PRACA-SZUKA-CZLOWIEKA-Specjalista-ds-windykacji-i-obslugi-klienta.html
19.07.2024, 17:00

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA - Specjalista ds. windykacji i obsługi klienta

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. windykacji/ Specjalista ds. biura obsługi klienta

Miejsce pracy: Łomianki
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

 • Obsługa spraw windykacyjnych
 • Nawiązywanie kontaktu z dłużnikami indywidualnymi w kwestiach spłaty należności
 • Współpraca z działami wewnętrznymi firmy
 • Korespondencja z dłużnikiem
 • Nadzorowanie terminowości wpłat
 • Sporządzanie wezwań do zapłaty
 • Weryfikacja prawidłowości dokumentacji pod kątem windykacyjnym
 • Przygotowywanie dokumentacji do windykacji
 • Monitorowanie spłaty długów
 • Współpraca z kancelarią prawną
 • Przygotowywanie raportów
 • Obsługa korespondencji firmowej i zarządzanie obiegiem dokumentów
 • Obsługa połączeń przychodzących i wychodzących z Klientami
 • Obsługa klientów
 • Przyjmowanie dokumentów składanych w Biurze Obsługi Klienta, prowadzenie ich ewidencji i nadzór nad terminami ich realizacji
 • Obsługa klientów w zakresie wyjaśniania faktur, sprawdzanie zaległości, sald i wpłat,
 • Obsługa klientów w zakresie zawierania umów na usługi wodociągowe i kanalizacyjne,
 • Przyjmowanie reklamacji i sprawna obsługa klientów w tym zakresie
 • Tworzenie i utrzymywanie bazy danych klientów Spółki
 • Udzielanie informacji o warunkach przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Łomianki oraz na temat bieżących taryf
 • Przyjmowanie i udzielanie informacji w zakresie ewentualnych awarii sieci oraz terminów ich usuwania
 • Przygotowywanie projektów umów pomiędzy klientami i Spółką na świadczenie usług w zakresie dostarczania wody, odprowadzania ścieków
 • Terminowa i prawidłowa realizacja zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego
 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: minimum średnie i 3 lata doświadczenia lub wyższe i 1 rok doświadczenia wykształcenie wyższe preferowane w dziedzinie finansów/administracji
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku - warunek konieczny
 • Umiejętność współpracy z zespołem,
 • Inicjatywa oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Dobra organizacja pracy i zarządzanie czasem,
 • Sumienność i obowiązkowość przy realizacji powierzonych zadań,
 • Zdolności komunikacyjne,
 • Staranność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Chęć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych – inicjatywa do uczenia się nowych rzeczy,
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej
 • pracę w pełnym wymiarze w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
 • stałe godziny pracy: 8:00-16:00, 1 dzień 10:00 – 18:00,
 • duże wsparcie pozostałych pracowników firmy,
 • dofinansowanie do opieki medycznej

Wymagane dokumenty:

 • CV

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. windykacji/ Specjalista ds. biura obsługi klienta w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest  konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy:

magdalena.szewczyk@zwik-lomianki.pl

 

Opcje strony