Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA - Młodszy Specjalista ds. analiz

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. analiz

Miejsce pracy: Łomianki
 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody
 • wykonywanie badań fizykochemicznych ścieków
 • pobieranie próbek wody i ścieków
 • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym w Laboratorium
 • prowadzenie dokumentacji oraz zapisów zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • walidacja/potwierdzenie metod badawczych stosowanych w Laboratorium
 • praca zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (chemia lub pokrewne)
 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz zasad walidacji i szacowania niepewności
 • znajomość zasad pracy w akredytowanym laboratorium
 • znajomość metod kontroli jakości badań
 • znajomość podstawowych metod analitycznych oraz pobierania próbek
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja czasu pracy
 • zaangażowanie oraz otwartość na zdobywanie nowych umiejętności zawodowych, umiejętność podejmowania decyzji
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie norm przedmiotowych

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • pracę w spółce o strategicznym znaczeniu dla lokalnej społeczności,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. analiz  w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest  konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: 

zwik@zwik-lomianki.pl

Opcje strony

do góry