Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

WODOMIERZE OGRODOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że wodomierze ogrodowe stanowią własność Odbiorców Usług.

Utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, w tym wymiana lub legalizacja w przypadku utraty legalizacji, należy do obowiązków ich właścicieli.

Obowiązek wymiany wodomierza ogrodowego przez odbiorcę usług wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 r. poz. 527, 1688 z późn. zm.) art. 15 pkt. 3.

Wodomierz ogrodowy musi posiadać ważne świadectwo legalizacji zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, Dz. U. z 2022r., Nr 2063 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. poz. 759 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych i załącznikiem nr 5.

Wodomierze - podlegają prawnej kontroli metrologicznej co 5 lat.

W związku z powyższym Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, iż będzie weryfikował cechy legalizacyjne zainstalowanych wodomierzy ogrodowych. W przypadku stwierdzenia braku ważności legalizacji wodomierza,  jego wskazania nie będą stanowić podstawy do odliczenia zużycia wody bezpowrotnie zużytej.

Legalizację wodomierza ogrodowego można wykonać poprzez:

  1. Zgłoszenie do ZWiK (e-mail, listownie lub osobiście) w celu złożenia zlecenia w zakresie wykonania kompletnej usługi.
  2. Wykonanie usługi we własnym zakresie. Po wykonaniu legalizacji lub wymiany wodomierza ogrodowego należy zgłosić się do ZWiK w celu oplombowania i dokonania odbioru.

Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem legalizacji wodomierza ogrodowego pokrywa Klient zgodnie z  dostępnym

cennikiem https://zwik-lomianki.pl/zwi/dla-mieszkancow/cennik-uslug/10724,Cennik-uslug.html

na stronie  www.zwik-lomianki.pl

Tomasz Czajkowski, prezes ZWiK
04.03.2024

Opcje strony

do góry