Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Zarządzenie Prezesa z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia cen w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa z dnia 18.12.2023 z dniem 01 stycznia 2024r. będą obowiązywać nowe stawki usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach.

Opcje strony

do góry