Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Legionella -ważny-komunikat

Od końca sierpnia media informują o przypadkach zakażenia legionellą w południowej Polsce. Przestawiamy odpowiedzi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) na pytania o ryzyko pojawienia się bakterii w Łomiankach.

Legionelloza jest chorobą płuc. Nie da się nią zarazić podczas spożywania wody. Bakterie atakują układ oddechowy i powodują infekcje dróg oddechowych. Źródłem zakażenia pałeczkami legionella mogą być instalacje ciepłej wody i klimatyzacyjne, ale także nawilżacze powietrza, baseny, sitka prysznicowe czy myjnie samochodowe.

W jakiej temperaturze wody pojawia się legionella?

Kolonizacji bakterii sprzyja temperatura wody 25–45°C (optymalna temperatura do ich rozwoju wynosi 38°C). Natomiast temperatura wody w wodociągu miejskim w Łomiankach w porze letniej to: pobór ze studni – ok. 11–12°C, woda wypływająca ze stacji uzdatniania –ok. 11–12°C, w sieci wodociągowej – ok. 14–17°C, w punktach poboru u użytkowników – ok. 14–17°C. Dodatkowo woda w procesie uzdatniania – przed wypuszczeniem ze stacji uzdatniania wody – podlega dezynfekcji końcowej. W związku z powyższym Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach informuje, że temperatura wody w gminnym wodociągu wyklucza możliwość rozmnażania się bakterii grupy legionella w wodzie zimnej.

Czy w jakichś badaniach wykryto jednak te bakterie w wodociągach?

Nie. Z informacji przekazanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” wynika, że przez ostatnich kilkadziesiąt lat funkcjonowania nie stwierdzono ich obecności. Legionella nie jest problemem wodociągów, bo większość przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dostarcza jedynie zimną wodę, a legionella rozwija się w wodzie ciepłej.

Czy można pić wodę z kranu?

Tak. Na legionellozę można zachorować jedynie poprzez wdychanie tzw. aerozolu, czyli drobnych cząsteczek wody znajdujących się w powietrzu, np. pod prysznicem, w jacuzzi, z klimatyzacji, ale nie przez picie wody. Woda wodociągowa jest bezpieczna i stale badana pod kątem mikrobiologicznym.

Czy można myć się w wodzie z kranu?

Tak. Natomiast trzeba dopilnować, aby regularnie czyścić i dezynfekować końcówki, z których wylewa się woda, zwłaszcza te, które tworzą tzw. aerozol, czyli drobinki wody rozchodzące się w powietrzu. To dotyczy w szczególności końcówek pryszniców, kabin i wanien z hydromasażem. Wystarczy, aby okresowo (raz na dwa tygodnie) przez około dwie minuty przepłynęła przez instalację gorąca woda o temperaturze powyżej 70°C, co zabija bakterie z grupy legionella.

Jakie jest ryzyko związane z użytkowaniem poidełek miejskich i kurtyny wodnej?

W związku z temperaturą wody w wodociągu miejskim, z którego dostarczana jest woda do poidełek i kurtyny wodnej, nie ma zagrożenia dla użytkowników wymienionych obiektów. W lipcu ZWiK wykonywał badania wody pobranej z kurtyny wodnej znajdującej się przed wejściem do Urzędu Miejskiego na obecność bakterii grupy legionella i bakterii grupy coli i Escherichia coli. W badanej próbce nie stwierdzono tych bakterii. W sierpniu ZWiK badał wodę w jednej z łomiankowskich galerii handlowych. W badanych próbkach również nie stwierdzono obecności bakterii z grupy legionella.

Czy ZWiK podejmie działania prewencyjne? Jakie są wskazania dla użytkowników sieci wodno-kanalizacyjnej i administratorów budynków?

W miejskiej sieci wodociągowej nie ma warunków do namnażania się bakterii grupy legionella i ZWiK nie przewiduje podjęcia dodatkowych środków ostrożności ponad te, które są realizowane w sposób ciągły, aby utrzymać bezpieczeństwo dostaw niezależnie od zagrożenia. Woda wtłaczana do sieci wodociągowej jest poddawana dezynfekcji w jej końcowym etapie uzdatniania. Ponadto spółka dysponuje własnym certyfikowanym laboratorium badania wody i ścieków. Dzięki temu woda w łomiankowskim wodociągu badana jest co najmniej trzy razy w tygodniu. Ryzyko zagrożenia epidemiologicznego w wyniku spożywania wody bezpośrednio z wodociągu na terenie Łomianek jest ograniczone do minimum. Inaczej sprawa się ma z użytkownikami wewnętrznych instalacji z ciepłą wodą. Zaleca się, aby okresowo podgrzewać wodę powyżej 70°C i taką wodą dokonywać płukania instalacji.

Tekst: Tomasz Czajkowski,

Prezes ZWiK

06.09.2023

 

Opcje strony

do góry