Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/aktualnosci/15892,APEL-O-RACJONALNE-UZYWANIE-WODY.html
16.04.2024, 05:49

APEL O RACJONALNE UŻYWANIE WODY

W związku z brakiem opadów atmosferycznych, utrzymującą się suszą oraz niekorzystnymi prognozami pogody zwracamy się z prośbą do mieszkańców o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody.

Zalecamy aby z wody pitnej z sieci wodociągowej korzystać wyłącznie do celów bytowych.

Apel wzywa do powstrzymywania się od:

  • podlewania trawników, ogródków przydomowych i działkowych,
  • napełniania basenów,
  • mycia samochodów.

Takie działanie zapewni odpowiednie ciśnienie wody oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci.

Opcje strony