Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Pionu Technicznego

Miejsce pracy: Łomianki

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za sprawowanie faktycznej kontroli zgodności wszystkich prac związanych z realizacja zadań inwestycyjnych w obszarze działalności Spółki, a w szczególności:

 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w zakresie merytorycznym, dla inwestycji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki.
 • Zatwierdzanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Uzgadniania dokumentacji projektowej przygotowywanej dla realizacji zadań własnych oraz dokumentacji technicznej od inwestorów zewnętrznych.
 • Współpraca z instytucjami i organami administracji publicznej.
 • Współpraca z inwestorami zewnętrznymi w zakresie rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki.
 • Przejmowanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej budowanej przez prywatnych inwestorów.
 • Przygotowywanie koncepcji rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie gminy Łomianki.
 • Opracowywanie harmonogramów rzeczowo - finansowych dla roku budżetowego.
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur za zleconą dokumentację techniczną oraz formalno – prawną.
 • Sporządzanie niezbędnych opracowań, analiz, harmonogramów i dokumentacji dla potrzeb organów statystycznych, organów kontrolnych i Zarządu.
 • Tworzenie budżetu dla całego pionu oraz kontrolowanie jego realizacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne (preferowany kierunek: Inżynieria Środowiska).
 • Doświadczenie zawodowe: min. 5 lat stażu pracy, w tym 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Znajomość AutoCAD, MS Office i programów do kosztorysowania.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziane będzie posiadanie uprawnień wykonawczych w branży sanitarnej.
 • Mile widziana będzie znajomość procedur FIDIC oraz doświadczenie przy projektach podlegających pod ustawę PZP.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Duże wsparcie pozostałych pracowników firmy,
 • Praca od zaraz,
 • Stałe godziny pracy,
 • Dofinansowanie do opieki medycznej.

Wymagane dokumenty:

 • CV

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rolniczej 244, 05-092 Łomianki. Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest  konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji

na adres mailowy zwik@zwik-lomianki.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Rolniczej 244, 05-092 Łomianki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Opcje strony

do góry