Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/aktualnosci/14956,Uchwala-Zarzadu-z-dnia-19122022-w-sprawie-wprowadzenia-cennika-uslugowych-badan-.html
2023-09-29, 03:09

Uchwała Zarządu z dnia 19.12.2022 w sprawie wprowadzenia cennika usługowych badań laboratoryjnych wykonywanych przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Łomiankach

Zgodnie z Uchwałą  Zarządu z dnia 19.12.2022 z dniem 02 stycznia 2023r. będzie obowizywać nowy cennik usługowych badań laboratoryjnych wykonywanych przez Laboratorium Badania Wody i ścieków w Łomiankach.

Opcje strony