Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/aktualnosci/14954,Uchwala-Zarzadu-z-dnia-19122022-w-sprawie-ustalenia-cen-w-zakresie-przyjmowania-.html
2023-09-29, 01:33

Uchwała Zarządu z dnia 19.12.2022 w sprawie ustalenia cen w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach

Zgodnie z Uchwałą  Zarządu z dnia 19.12.2022 z dniem 02 stycznia 2023r. będą obowiazywać nowe stawki za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach.

Opcje strony