Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja dla Mieszkańców o prowadzonych pracach wod-kan w terminie – 19.11.2022 – 04.12.2022 r.

W związku z kontynuacją prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej powstaną utrudnienia w ruchu drogowym związane z kolejnym etapami prac na poszczególnych zadaniach.

1.Ulica Rolnicza (Wiklinowa – granica z Gminą Czosnów)
1)Dokończenie prac porządkowych i brukarskich na odcinku Wędkarska-granica z Gmina Czosnów
2)Prace odbiorowe i przekazywanie do użytkowania.

2.Ul. Waligóry, Brzegowa, Wiślana (na odcinku od ul. Łużyckiej do Brzegowej) oraz ul. Armii Poznań 12B-12C oraz 14A-14B, ul. Wspólna 58-58C, ul. Wiklinowa 33-33A oraz 35-35A, ul. Rolnicza 80-80B oraz 78-78A, 140C-140E oraz 142D-142H, Wiślana (dz. nr ew. 166/5, 166/7, 166/6, 166/4 obręb 0024 Łomianki), ul. Wiosenna 12-12C, ul. Agawy 7-7E.
1)W związku z zakończeniem budowy oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zachęcamy Mieszkańców do przyłączenia się nowowybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej,
2)Więcej informacji na stronie www.zwik-lomianki.pl/„Dla Mieszkańców”/”Podłącz się” lub pod numerem telefonu ZWiK: 22 751-35-04 lub 513-181-103.

3.Ul. Łużycka (Wiślana – Kamińskiego)
Zakończono  prace kanalizacyjne przy ul. Łużyckiej nr 10 i 17, 15  przy drzewach uznanych za pomniki przyrody. Teren został odtworzony, trwają prace odbiorowe i porządkowe.

4.Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga oraz Al. Chopina w Łomiankach Dolnych – etap II.
1)Al. Chopina 36 – 36 p – kontynuacja prac odtworzeniowych po budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
2)Al. Chopina 90 – 90 k , 92-92m i Kościelna Droga 87- 87e – kontynuacja prac przy budowie sieci wodociągowej,
3)Ul. Lutosławskiego – kontynuacja prac przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej. 

5.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej (na odcinku o ul. Asnyka do ul. Wędkarskiej) 

Kontynuacja prac na odcinku od skrzyżowania przy nr 60 w kierunku ul. Asnyka. Wyjazd z ul. Miłej (prowadzącej do kościoła) odbywał się będzie przygotowaną drogą tymczasową w kierunku drogi serwisowej DK 7 (ul. Kolejowa) wg załączonego szkicu.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Tomasz Czajkowski
18.11.2022
foto: zwik
 

Opcje strony

do góry