Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla Mieszkańców o prowadzonych pracach wod-kan w terminie od 26.08.2022 do 09.09.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w związku z kontynuacją prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej powstaną utrudnienia w ruchu drogowym związane z kolejnym etapami prac na poszczególnych zadaniach.

 1. Ulica Rolnicza
 1. Kontynuacja prac porządkowych i brukarskich na odcinku już zrealizowanym,
 2. Kontynuacja prac przy budowie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na odcinku ul. Rolniczej od nr 515 w kierunku granicy z Gminą Czosnów przy zastosowaniu ruchu wahadłowego oraz przy budowie odgałęzień bocznych od szkoły od nr 498 w kierunku Gminy Czosnów,
 3. Planowane odtworzenie nawierzchni na odcinku od ul. Podróżnej do ul. Królowej Marysieńki.

Termin planowanych prac, może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Zalecamy korzystanie z dróg poprzecznych dochodzących do ul. Rolniczej, a w przypadku korzystania z ul. Rolniczej przypominamy o konieczności stosowania się od tymczasowej organizacji ruchu.

 1. Ul. Waligóry

Zakończono roboty budowlane wraz z odtworzeniem nawierzchni. Oczekiwanie na pozwolenia na użytkowanie.

 1. Ul. Brzegowa, Łużycka, Wiślana
 1. Trwają prace odtworzeniowe po wykonanych pracach w ul. Łużyckiej.
 2. Do wykonania pozostały dwa odcinki sieci kanalizacyjnej przy drzewach uznanych za pomniki przyrody. Odcinki będą mogły być dalej realizowane pod koniec września.
 1.  Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Łomianki – etap – I

Zakończono roboty budowlane wraz z odtworzeniem nawierzchni. Oczekiwanie na pozwolenia na użytkowanie.

 1. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga oraz Al. Chopina w Łomiankach Dolnych – etap II.
 1. Al. Chopina 104 – 104 f , 106 - 106 e

Kontynuacja prac przy budowie kanalizacji sanitarnej. Prace prowadzone są od strony ul. Kościelnej Drogi w kierunku Al. Chopina. W związku z tym,  że prace będą prowadzone w połowie ulicy, dlatego też część wyjazdu będzie odbywać się do Al. Chopina ,a część do ul. Kościelna Droga.

 1. Al. Chopina 36 – 36 p – kontynuacja  prac przy budowie kanalizacji sanitarnej. Tu wyjazd również odbywa się zarówno do Al. Chopina jak i do ul. Kościelna Droga w zależności przesuwania się Wykonawcy z pracami budowlanymi.
 2. Planowane rozpoczęcie prac w ul. Lutosławskiego i ul. Kościelna Droga 115/117.
 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we fragmencie ulicy Miłej w gminie Łomianki (na odcinku o ul. Asnyka do ul. Wędkarskiej)
 1. W dniu 18.08. została podpisana umowa z firmą USŁUGI TRANSPORTOWE DANIEL MIECZYSŁAW DZIEWULSKI z Zaborowa.
 2. Trwa zatwierdzanie harmonogramu robót. O szczegółach prowadzonych prac Mieszkańcy będą informowanie na bieżąco.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

Opcje strony

do góry