Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/aktualnosci/14308,Informacja-dla-Mieszkancow-o-prowadzonych-pracach-wod-kan-w-terminie-od-12082022.html
2023-03-29, 21:32

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla Mieszkańców o prowadzonych pracach wod-kan w terminie od 12.08.2022 do 26.08.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w związku z kontynuacją prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej powstaną utrudnienia w ruchu drogowym związane z kolejnym etapami prac na poszczególnych zadaniach.

 1. Ulica Rolnicza
 1. Od 16.08 realizowane będą prace porządkowe na odcinku już zrealizowanym,
 2. Od 22.08 na odcinku od ul. Podróżnej do posesji nr 475 rozpoczną się prace  mające na celu przygotowanie pasa ruchu pod odtworzenie nawierzchni asfaltowej,
 3. Od posesji 475 do granicy Czosnowa wykonywane będą odejścia wod-kan do posesji.

Termin planowanych prac, może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Zalecamy korzystanie z dróg poprzecznych dochodzących do ul. Rolniczej.

 1. Ul. Brzegowa, Łużycka, Wiślana

 

 1. Dokończenie prac odtworzeniowych w ulicy Łużyckiej (odtworzenie progów zwalniających, zjazdów indywidualnych itd.).
 2. Wykonawca wykonał większość zakresu prac w ulicy Łużyckiej, jednak z uwagi na kolizje z pomnikami przyrody i koniecznością pozyskania niezbędnych zgód na dokończenie robót, we wrześniu br. planowane jest miejscowe wznowienie prac w rejonie chronionych drzew.

 

 1. „Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Łomianki – etap I”

Zakończono roboty budowlane z odtworzeniem nawierzchni. Trwa etap odbioru końcowego.

 

 1. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga oraz Al. Chopina w Łomiankach Dolnych – Etap II

Ulice: Lutosławskiego oraz drogi dojazdowe do następujących posesji: ul. Kościelna Droga 115-115t, 117-117t, 105-105o, 107-107o, 72-72e, 87-87e, 85-85o, 83-83m oraz Al. Chopina 104-104f, 106-106e, 102-102h, 98-98e, 92-92m, 90-90k, 36-36p.

 1. Al. Chopina 104 – 104 f , 106 - 106 e – Kontynuacja prac przy budowie kanalizacji sanitarnej. Prace prowadzenie są od strony ul. Kościelnej Drogi w kierunku Al. Chopina. Na chwilę obecną dojazd do posesji od strony Al. Chopina.
 2. Al. Chopina 102 – kontynuacja prac odtworzeniowych nawierzchni.
 3. Al. Chopina 36 – 36 p – wznowienie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej.

 

 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej we fragmencie ulicy Miłej w gminie Łomianki (na odcinku o ul. Asnyka do ul. Wędkarskiej)
 1. W dniu 18.08. zostanie podpisana umowa z firmą USŁUGI TRANSPORTOWE DANIEL MIECZYSŁAW DZIEWULSKI z Zaborowa.
 2. W ramach inwestycji zostanie wykonane:
 • 0,6 km sieci wodociągowej,
 • 0,7 km sieci kanalizacyjnej,
 • 1 szt. pompowni ścieków.
 1. Łączny koszt inwestycji wyniesie: 2 168 728,62 zł brutto
 2. Termin wykonania: 210 dni od dnia podpisania umowy.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

12.08.2022

Opcje strony