Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Chusteczki nawilżane – poważny problem sieci kanalizacyjnych

Chusteczki nawilżane, a także ścinki materiałów i bielizna coraz częściej trafiają do sieci kanalizacyjnej. Nie jest to odpowiednie miejsce na ich utylizację, bo powoduje liczne problemy eksploatacyjne dla istniejącej w Łomiankach sieci kanalizacyjnej. Największym zagrożeniem jest uszkodzenie pomp w pompowniach ścieków sanitarnych. Chusteczki nawilżane zazwyczaj posiadają informację na opakowaniu, że są w pełni rozpuszczalne. Niestety tak nie jest, a chusteczka trafiająca do sieci kanalizacyjnej rozciąga się i przyjmuje postać sznurka, który owija wirnik pomp i powoduje zatrzymanie ich pracy.

Fot. 1. Wirnik pompy owinięty chusteczkami nawilżanymi.

Brygady ZWiK w Łomiankach coraz częściej walczą ze skutkami zatorów sieci kanalizacyjnej. Tymczasem wystarczy stosować się do kilku ważnych, ale prostych zasad, żeby ograniczyć występowanie awarii.

Skutki zatorów

Zator na sieci powstaje w momencie, gdy osad zalegający na dnie kanału znacząco ogranicza jego drożność. Przedmioty wrzucone do kanalizacji (do toalety, zlewu lub studzienki) zatrzymują się w rurach i stopniowo powodują piętrzenie ścieków.

Zator w rurze może spowodować cofanie się ścieków lub doprowadzić do uszkodzenia sieci
i wycieku. Taka sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji pracowników ZWiK, którzy muszą w trybie awaryjnym udać się na miejsce.

Fot. 2. Zator w studni kanalizacyjnej spowodowany chusteczkami nawilżanymi

Zatory powodują zapychanie się pomp w pompowniach ścieków, których poprawne działanie jest warunkiem koniecznym do prawidłowego przebiegu odbioru nieczystości.

Chusteczki nawilżane – gdzie wyrzucać

Przypominamy, że chusteczki nawilżane oraz maseczki, rękawiczki jednorazowe, ścinki materiałów, podpaski, tampony i bieliznę należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie wolno wprowadzać:

  1. twardego osadu, gruzu, śmieci, piasku, żwiru, popiołu i wydzielin zwierzęcych,
  2. stałych odpadów z gospodarstwa domowego, jak: skorupy, szmaty, wat, pierze, itp.,
  3. stałych i płynnych produktów, które wskutek swego składu chemicznego  lub temperatury mogłyby uszkodzić przewody, powodować zagrożenia wybuchem lub pożarem, oddziaływać szkodliwie na skuteczność lokalnej oczyszczalni ścieków lub innych urządzeń wodno-kanalizacyjnych, na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników eksploatacji lub środowisko naturalne.

Brygady ZWiK każdego dnia walczą ze skutkami zatorów kanalizacyjnych tj. oczyszczają zapchane rurociągi i usuwają awarie pompowni ścieków. Zanana zasada mówi, że zawsze lepiej jest „zapobiegać niż leczyć”. Wystarczy zwrócić uwagę na to co wrzucamy do toalet, zlewów czy studzienek oraz promować dobre nawyki wśród znajomych i sąsiadów.

Tomasz Czajkowski
07.06.2022
fot.:zwik

Opcje strony

do góry