Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Sieć wodno-kanalizacyjna w Dziekanowie Bajkowym – bieżące prace i działania podjęte przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankch Sp. z o.o.

Prace w ul. Waligóry

14 października 2021 roku ZWiK podpisał umowę na „budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Waligóry w gminie Łomianki”. 

Wykonanie na dzień 27.01.2022 r przedstawia się następująco:

  • ok. 40 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
  • ok. 260 mb kanalizacji tłocznej
  • ok. 40 mb sieci wodociągowej
  • wykonana przepompownia przy ul Waligóry/Kolejowa

Prace są kontynuowane w rejonie w ul. Graniczka na odcinku od ul. Waligóry do ul. Wiklinowej 

Prace przygotowawcze do budowy sieci wodociągowej w Dziekanowie Bajkowym

25.11.2021 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. złożył do Starosty Warszawskiego Zachodniego dwa wnioski o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości usytuowanych w miejscowości Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Przyczyną złożenia w/w wniosków przez ZWiK Sp. z o.o. jest brak możliwości uzyskania zgód wszystkich właścicieli nieruchomości na udostępnienie ich części, w celu wykonania prac związanych z budową sieci wodociągowej. W odpowiedzi na złożone wnioski 21.01.2022 r. ZWiK Sp. z o. o. został poinformowany przez Starostę Warszawskiego Zachodniego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego  dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z działek położonych są w ulicach: Bolka i Lolka, Kaczki Dziwaczki oraz Kota w Butach w gminie Łomianki. 

Aktualnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. jest na etapie przygotowywania kolejnych wniosków o wydanie decyzji ograniczającej dla działek stanowiących ulice: Koszałka Opałka, Czerwonego Kapturka oraz Marii Kownackiej.

19 oraz 20 stycznia 2022 r. ZWiK Sp. z o. o.  wysłał pisma zawierające zaproszenia do rokowań do właścicieli działek stanowiących w/w ulice. Rokowania mają na celu uzyskanie zgód na wejście w teren przedmiotowych nieruchomości i wykonaniu prac polegających na rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, a także na uzyskaniu zgód na wykonywanie prac związanych z późniejszą eksploatacją przedmiotowej inwestycji.  W sumie zaplanowano 52 spotkania, do których zaproszono 59 osób (ul. Koszałka Opałka 19 spotkań – 22 osoby, ul. Czerwonego Kapturka 15 spotkań – 16 osób, ul. Marii Kownackiej 18 spotkań – 21 osób). Rokowania prowadzone będą od 7 do 18 lutego 2022r.

Robert Chychłowski, ZWiK
27.01.2022 r.
fot. zwik

Opcje strony

do góry