Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach

https://zwik-lomianki.pl/zwi/aktualnosci/12917,Uchwala-Zarzadu-z-dnia-17122021-w-sprawie-ustalenia-cen-w-zakresie-przyjmowania-.html
2023-09-29, 03:26

Uchwała Zarządu z dnia 17.12.2021 w sprawie ustalenia cen w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach

Zgodnie z Uchwałą  Zarządu z dnia 17.12.2021 z dniem 01 stycznia 2022r. będą obowiazywać nowe stawki za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach.

Opcje strony