Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Prace kanalizacyjne w ulicy Rolniczej ciąg dalszy...

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w ul. Rolniczej trwają obecnie na odcinku ok. 200 m od ul. Bolka i Lolka w kierunku gminy Czosnów.  Na tym odcinku jest wprowadzony ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną.

Wykonano tymczasowe odtworzenie nawierzchni z kruszywa na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kaczki Dziwaczki. Sfrezowano nawierzchnię od ul. Marii Kownackiej za ul. Wędkarską.

Kolejnym zakresem, na którym będą prowadzone prace w grudniu br. to odcinek od ul. Dobrej Wróżki do posesji 315 przy ul. Rolniczej.

W 1 i 2 tygodniu grudnia planowane jest wykonanie przepompowni w okolicy ul. Sienkiewicza i ul. Bolka i Lolka, w związku z powyższym planowane jest zamknięcie wyjazdu z ul. Bolka i Lolka do ul. Rolniczej.

W miesiącu grudniu roboty budowlane planowane są do dnia 23.12.2021 r. a zostaną wznowione od dnia 10.01.2022 r.

Mieszkańców ulic dochodzących do ul. Rolniczej na odcinkach, gdzie prowadzone będą prace zachęca się do wyjazdu do drogi technicznej drogi krajowej nr  7.

Wszystkich Mieszkańców uczęszczających ul. Rolniczą prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.

Opcje strony

do góry