Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o dopłatach za wodę i ścieki

Szanowni Klienci,

 

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  informuje, że w dniu 07.06.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WA.RZT.070.66.2021/4 z dnia 12.05.2021 r., zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łomianki na okres 3 lat. Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 15.06.2021 r. na okres 3 lat.

 

Taryfy za wodę i ścieki zatwierdzone przez Organ Regulacyjny

obowiązujące od dnia 15.06.2021 r. do dnia 14.06.2024 r.

Opcje strony

do góry